Kinderen van Gabalawi

Nagieb Mahfoez

Waar de woestijn begint, staat het grote huis. Achter hoge muren woont de Gabalawi, de stamvader van de wijk. Sinds lange tijd heeft niemand hem gezien, maar zijn onzichtbare hand stuurt het lot van zijn kinderen en kleinkinderen.
Toch kan hij niet voorkomen dat criminele elementen de wijk steeds weer onveilig maken met hun geweld en onderdrukking.