Het raadsel van Femma

Prooi van een mensenredder

Els van Diggele

Dit is het verhaal van een groot onrecht. Een doodgewoon meisje uit de Amsterdamse Oosterparkbuurt belandt in Auschwitz omdat een overijverige Duitse ambtenaar dat nu eenmaal wil. Die ambtenaar, beheerder van de naar hem genoemde Calmeyerlijst (met daarop de namen van mensen die niet op transport hoeven), ontloopt na de oorlog zijn straf en ontvangt zelfs een onderscheiding van Yad Vashem, de Israëlische instelling die mensen eert die Joden hebben gered. En anno 2020 zijn er in Duitsland grootse plannen om een anti-oorlogsmuseum op te richten waaraan zijn naam verbonden is.

Hoe dit kon, en wat voor gevolgen het heeft gehad voor het meisje en haar familie, beschrijft Els van Diggele in Het raadsel van Femma. Het is een aangrijpend verhaal over volgzaamheid en angst, en over de behoefte om de mythe van ‘de goede nazi’ als feit te presenteren.

Quotes:
'Wie in dit verhaal zeker fier overeind blijft, is de hoofdpersoon Femma. Het boek bevat een zeer leesbaar portret van een sterke vrouw, die ondanks tegenslagen en machtsongelijkheid haar eigen leven na de oorlog heeft opgebouwd. Ze heeft lang over de oorlog en de kampen gezwegen. Nu staat haar verhaal zwart-op-wit en dat is een belangrijke bijdrage aan de getuigenissen van de kampoverlevenden.' - Historiek