Het klimaatcasino

Risico, onzekerheid en de economie van een opwarmende wereld

William Nordhaus

De opwarming van de aarde is een enorme bedreiging voor de mens en de natuurlijke systemen op aarde. Hoewel de meningen nog steeds verschillen
over de oorzaken en de vraag of de opwarming aangepakt moet worden, is het voor William Nordhaus duidelijk: wereldwijde economische groei zorgt voor levensgevaarlijke veranderingen aan het klimaat. De seinen staan op rood, maar het is nog niet te laat.
Nordhaus schrijft over wetenschap, economie en politiek, betrokken bij het klimaatdebat, en over de benodigde stappen om opwarming te stoppen. Hij begint bij ons persoonlijke energiegebruik en eindigt bij samenlevingen die belastingen heffen, reguleringen instellen en subsidies verstrekken om de CO2-uitstoot af te remmen. Een nuchtere en realistische kijk, die hem de Nobelprijs voor Economie opleverde.