Het houten bestek

Tessa IJzermans

Wanneer de vijfjarige Mathilde ontdekt dat haar vrolijke vader, Mart, in de oorlog veel leed gekend heeft is dat een schok. Dat er niet over gesproken mag worden stelt haar voor raadsels.
Ze is eerstejaars op de kunstacademie als haar vader instort. Zijn zwijgende aanwe-zigheid drukt zwaar op het gezin. Als Mart zich gedwongen ziet een verzetsuitke-ring aan te vragen wordt hij getoetst door een psychiater. Daar praat hij voor het eerst over zijn indringende ervaringen als dwangarbeider. Op hetzelfde moment leest Mathilde het geheime schrift waarin haar vader zijn barre vlucht naar Neder-land beschrijft. Langzaam wordt duidelijk wat er is gebeurd. Dat haar vader de oor-log zag als leerschool sterkt Mathilde in het voeren van haar eigen strijd.

Quotes:
‘Tessa IJzermans overtuigt vanaf de eerste zin en sleept de lezer mee in een wervelende caleidoscoop waarvan de beelden nog lang op het innerlijke netvlies achterblijven.[…] Het bijzondere van deze op autobiografische gegevens gebaseerde roman is dat het aandacht geeft aan de problematiek van dwangarbeiders, vanuit hun perspectief. Dat is zeldzaam. Daarom is het belangrijk dat dit boek gelezen wordt. Doen!’ – Hebban *****

'‘Het houten bestek is een afwisselend boek met een mooie boodschap. Het verhaal is een ode aan de veerkracht van de mens en zet de lezer aan het denken over kwesties als het hebben van een huis, identiteit, het verzwijgen van je levensverhaal en hoeveel invloed dit kan hebben op de volgende generaties.’ – Hebban****