Het havenschandaal

Het verbijsterende verhaal achter een miljoenenaffaire

Frank de Kruif

30 augustus 2004 was een zwarte dag voor de haven van Rotterdam; de directeur van het Havenbedijf Rotterdam, Willem Scholten, werd op non-actief gesteld. Scholten had, zonder zijn politieke bazen daarover te informeren, voor 180 miljoen euro aan garanties voor bankleningen aan zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen gegeven. Dat kwam pas aan het licht toen verschillende onderdelen van de onderneming van Van den Nieuwenhuijzen failliet gingen en de banken hun geld opeisten.

Quotes:
‘Het boek bevat genoeg materiaal om een onthutsend beeld te krijgen van hoe politiek, havenbedrijf en grote bazen de haven veel schade hebben berokkend.’ – NBD Biblion