Eigenlijk Eva

Mijn transitie van ultraorthodoxe rabbi tot trans-vrouw

Abby Chava Stein

Abby Stein werd geboren als oudste zoon in een chassidisch gezin in Brooklyn. Als directe afstammeling van de grondlegger van deze zeer orthodoxe stroming was ze voorbestemd de leider te worden van een volgende generatie chassieden.
Deze oudste zoon voelde zich haar hele leven al een meisje, maar cultureel gezien groeit Abby niet op in hedendaags New York maar in achttiende-eeuws Oost-Europa. Hoe weet je dat je niet de enige bent als je geen toegang hebt tot het internet? Als er in je taal geen woord is voor wat je bent?
Na een opstandige, zoekende jeugd komt Abby voor de moeilijkste vraag van allemaal te staan: hoe ver ga je om te worden wie je werkelijk bent?

‘Het verhaal van Abby Stein laat zien hoe vrij en groot de wereld kan zijn als je vertrouwt op je eigen stem en niet zonder meer op die van de groep die je omringt. Eigenlijk Eva bevestigt dat je soms moet breken met oeroude dogma’s, gewoontes en tradities om te kunnen zijn wie je bent.’ – Ronit Palache