De vrouw in de spiegel

Éric-Emmanuel Schmitt

Anne woont in Brugge ten tijde van de Renaissance, Hanna in het keizerlijke Wenen van Sigmund Freud, Anny in het Hollywood van vandaag. Alle drie voelen ze zich vervreemd van hun milieu en hun tijd: ze weigeren de rol die hun door de maatschappij wordt opgelegd en willen hun lot in eigen handen nemen. Drie vrouwen, één strijd. Vinden ze hun geluk?

Quotes:
‘De problematiek, bekeken vanuit diverse hoeken en tijdkaders, is zeker niet oninteressant en wordt bijwijlen diepgravend uitgewerkt. Als succesvol bestsellerauteur bespeelt Schmitt zijn geliefkoosde thematiek, met name de kracht die uitgaat van geloof, hoop en liefde.’ - De leeswolf, december 2013