De suikersteeg

Nagieb Mahfoez

De cyclus van de familie Abd-al-Gawwaad wordt met De suikersteeg voltooid
Kamaal, de zoon van sajjid al-Gawwaad, die we in Tussen twee paleizen en Paleis van verlangen hebben zien opgroeien, is nu onderwijzer en filosoof. Al heeft hij daarmee een deel van zijn idealen verwezenlijkt, hij slaagt er niet in zich aan te passen aan de snel veranderende wereld.
De neergang van de familie wordt het diepst ervaren door de vrouwen, die zich alleen met grote moeite kunnen neerleggen bij de tegenspoed.
De politieke ontwikkelingen in het Egypte van rond de Tweede Wereldoorlog worden treffend verbeeld in de drie kleinzoons van de sajjid. Zij belichamen de voornaamste politieke tegenstellingen die ook het naoorlogse Egypte nog zouden beheersen.