De omzwervingen van Baldassare

1666 - Het jaar van de antichrist

Amin Maalouf

De sympathieke boekenverzamelaar en handelaar in curiositeiten Baldassare Embriaco gaat in 1665 vanuit Libanon op zoek naar een zeldzaam boek dat hij even in zijn bezit heeft gehad maar weer is kwijtgeraakt. Het gaat om het boek, dat de honderdste naam van Allah onthult, als aanvulling op de 99 namen die in de Koran worden opgesomd. Wie die honderdste naam kent, zal verzekerd zijn van het eeuwige leven. Volgens de voorspellingen zal in 1666 de wereld vergaan. Baldassare wordt heen en weer geslingerd tussen zijn gezond verstand, dat hem zegt dat er geen enkele reden is dat de wereld vergaat, en zijn bijgeloof, versterkt door angst en massahysterie. Toch besluit hij op reis te gaan, op zoek naar het verdwenen boek.
In De omzwervingen van Baldassare roept Maalouf een intens tijdsbeeld van de zeventiende eeuw op.