Christiaan Ruijgrok

Christiaan Ruijgrok (1990) haalde zijn master in Financial Management aan Nyenrode Business Universiteit en is werkzaam in de financiële sector. Hij onderzoekt voor een grote Nederlandse bank de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen, waarbij het beleid van populisten en de financiële gevolgen
ervan geregeld aan de orde komen.

Foto: Wim van der Spiegel