Schop me!

Cindy Hoetmer

Op Fee Smits zesentwintigste verjaardag staat Valerie, haar nicht uit Parijs, opeens voor de deur. Ze is van plan te blijven. Uit sluimerend schuldgevoel introduceert Fee haar nicht in het hoofdstedelijke uitgaansleven. Valerie, als kind een getergde bleekscheet, is nu bloedmooi. Iedereen, zelfs Fees beste vriend, de vrolijke charlaten LaRue, loopt achter haar aan. Valerie zelf begint zich steeds excentrieker te gedragen.

In de nadagen van de clubcultuur van de jaren negentig beleeft Fee een beslissend jaar. Schop me! gaat over feest, drugs en schuldgevoel. Niet voor tere zielen.