In het Winterpaleis

Een roman over Catharina de Grote

Eva Stachniak

Rusland, achttiende eeuw. Vavara is een Poolse wees die als jong meisje overgebracht wordt naar het schitterende maar gevaarlijke hof van tsarina Elizabeth in Sint-Petersburg. Daar zal zij als spionne de vorstin gaan dienen. Ze wordt getraind in het open maken van sloten en in de liefdeskunst, maar bovenal leert ze om stil te zijn – en te luisteren.
Dan komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische prinses, naar het hof – en Vavara wijdt haar in in de geheimen van het hofleven. Niet wetende dat het Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te worden.

Dit boek kwam mede tot stand dankzij een subsidie van Canada Council for the Arts.