Het eeuwige leven

Koos van Zomeren

Een jaarboek over leven en dood, een nieuwe keuze uit de markante rubriek van Koos van Zomeren in NRC Handelsblad.