De week

Christine Pannebakker

‘Zeven dagen vrijheid. Zonder de jaloezie, achterdocht of bezitterigheid van de ander. En zonder je geliefde ooit te vertellen wat je hebt gedaan. Durf jij dat aan?’
Als die vraag aan Cleo wordt gesteld, beseft ze hoezeer ze ernaar verlangt om buiten de grenzen van haar vertrouwde wereldje te treden en haar geheime verlangens te leven. ‘Vrijheid is een illusie, dat zul je vanzelf ontdekken,’ voorspelt haar echtgenoot als ze hem De week voorstelt. Ze luistert echter al zo lang niet meer naar hem dat zijn dreigende toon haar ontgaat. Ze vertrekt naar Parijs op zoek naar haar vrouwelijke wortels zonder precies te weten waar ze aan begint. Haar zekerheden, werk, relaties… alles komt vervolgens op losse schroeven te staan. Hoe dieper ze graaft, hoe meer er aan het licht komt dat eigenlijk verborgen had moeten blijven.