De gedichten

Herman de Coninck

In deze uitgave heeft tekstbezorger Hugo Brems alle gedichten van Herman de Coninck opgenomen die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd of door hem voor publicatie waren bestemd, aangevuld met een beperkte selectie uit het nagelaten werk.
Allereerst zijn daar de gedichten die in reguliere dichtbundels zijn verschenen – van De lenige liefde tot en met Vingerafdrukken. Deze worden gevolgd door een keuze uit het nagelaten werk, alle verspreid gepubliceerde gedichten (in tijdschriften, bibliofiele uitgaven enzovoort) en de verspreide vertalingen. Voorts is er een nawoord met tekstverantwoording en een register op titels en eerste regels.
Van De gedichten werden reeds meer dan 45.000 exemplaren verkocht. Met deze gebonden luxe-uitgave herdenkt De Arbeiderspers de geliefde en veelgelezen dichter die Herman de Coninck nog steeds is.