De egotunnel

Hersenonderzoek en de mythe van het zelf

Thomas Metzinger

Een verrassende en vernieuwende kijk op het mysterie van ons brein

In deze hoogstoriginele verkenning van het menselijk bewustzijn toont filosoof Thomas Metzinger aan dat het ‘zelf’ eigenlijk niet bestaat. Aan de hand van baanbrekende experimenten in neurowetenschap, virtual reality, robotkunde én zijn eigen pionierswerk op het gebied van ‘out-of-body’-ervaringen laat Metzinger zien hoe onze hersenen onze werkelijkheid construeren.
En hij gaat nog verder: als het waar is dat ons zelfbewustzijn volledig wordt gevormd door onze hersenen, kunnen we het ‘zelf’ op allerlei manieren manipuleren. Zeker met de technische en medische middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan. Uiteraard roept dit allerlei ethische vragen op. Want wat verstaan we onder een goede staat van bewustzijn?