De behouden tong

Geschiedenis van een jeugd

Elias Canetti

* Dit is zonder meer een groots boek, een meesterlilke autobiografie. – Maarten ’t Hart in Vrij Nederland

* De monomane energie waarmee Canetti zich steeds weer tegen de dood inzet doet Stendhaliaans aan, en er is geen andere auteur met wie hij zoveel gemeen heeft als Stendhal, die met een niets ontziende eerlijkheid over zichzelf schrijven. kon maar zich even zo vaak hulde in mystificatie en paradox. – Jaap Goedegebuure in NRC Handelsblad

* Elias Canetti’s boek over zijn jeugd, dat ons met spanning doet uitzien naar zijn verdere leer- en levensjaren, is een terugblik sans rancune één inventarisering van het verleden zonder zich daartegen af te zetten. Het is een door en door eerlijk boek. – Jean Améry in Der Spiegel