Caroline Brothers

Caroline Brothers is geboren in Australië en werkte als buitenlandcorrespondent in Europa en Latijns-Amerika. Momenteel woont ze in Parijs en schrijft ze onder meer voor The New York Times. Brothers schreef eerder het boek War and Photography. Achterland is haar eerste roman.

Foto: Rannjan Joawn