Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) behoort tot de belangrijkste Latijns-Amerikaanse dichters van de twintigste eeuw. Bij De Arbeiderspers verschenen Gedichten, De liefde, natuurlijk, Farewell en de prozabundel Verhalen van een nieuweling.

Foto: -