Brian Turner

Brian Turner is schrijver, essayist en professor literatuur aan het Sierra Nevada College in Nevada, USA. Hij doceerde Engels in Zuid-Korea en diende daarna zeven jaar in het Amerikaanse leger, in Bosnië en Irak. Over zijn ervaringen als soldaat schreef hij eerder twee dichtbundels, PHantom Noise en Here, Bullet. In juni 2015 verschenen zijn memoires als soldaat Mijn leven als een vreemd land.

Foto: Kimberly Buchheit