Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi (1943) is archeoloog, gespecialiseerd in oudheidkundige topografie. Hij heeft gedoceerd aan gerenommeerde universiteiten in Italië en daarbuiten. Eerder verschenen van hem bij Athenaeum De adelaar en Mijn naam is niemand.