Sofokles

Het leven van Sofokles, de middelste van de drie grote Atheense toneelschrijvers, viel vrijwel samen met Athenes gouden eeuw. Hij werd geboren in 496 en stierf in 406, vlak voor de val van Athene in de Peloponnesische oorlog. Sofokles schreef ruim honderd toneelstukken. Hij heeft de Griekse tragedie haar definitieve vorm gegeven. Hij brak met de traditie van de samenhangende trilogie en breidde het aantal acteurs uit van twee tot drie om karakters van verschillende kanten te kunnen belichten. Zijn eerste stukken zijn op het grote Atheense toneelfestival van 468 opgevoerd. De jury kende hem meteen de eerste prijs toe, vóór de beroemde Aischylos. Zijn leven lang is hij succesvol gebleven. Zeven tragedies zijn bewaard, alle uit de periode van 443 tot 406. Zijn beroemdste stukken zijn Oidipous en Antigone.