Paul Hermans

Van Paul Hermans verschenen tot nu toe vier dichtbundels: Een kern van oppervlakkigheid (1995), Inhuizig (1996), Ademnis (1999) en Achteruitwaarts vliegen (2003). Voor dit kleine oeuvre kreeg hij in 2003 de Halewijnprijs toegekend.
In het juryrapport wordt zijn werk getypeerd als ‘een persoonlijke synthese van traditie en experiment in de Nederlandse dichtkunst’ en worden zijn gedichten geprezen om hun geconcentreerde vorm, hun complexiteit die nergens ten koste van de communicatieve kracht gaat, en om hun intrigerende beelden en muzikaliteit.

Foto: Liesbeth Kuipers