Nell Westerlaken

Nell Westerlaken (1962) is sinds 21 jaar redacteur voor de Volkskrant. Tussen 1991 en 1999 was ze chef van het reiskatern Traject. Daarna schreef ze lange reportages en interviews voor Volkskrant Magazine. Vanaf 2004 werkte ze bij de dagelijkse featurepagina en de zaterdagbijlage van de krant. Sinds kort werkt ze weer bij het reiskatern. In 1997 publiceerde Nell Westerlaken het boek De oude kleren van de keizer, een reisboek over Ethiopië. De afgelopen jaren reisde ze door de Palestijnse gebieden.

Foto: Patricia Börger