Léon Hanssen

Leon Hanssen (1955) is cultuurhistoricus en schrijver. Hij bekleedt de leerstoel Writing and Cultural Memory aan de Universiteit van Tilburg. Zijn aandacht richt zich op het raakvlak van geschiedenis, filosofie, sociologie en de kunsten, in het bijzonder van de moderne tijd. Op dit gebied heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Hij was mederedactuer van de Briefwisseling van J. Huizinga (Huizinga en de troost van de geschiedenis, 1996). Hij schreef de bekroonde, tweedelige biografie van Menno ter Braak, Want alle verlies is winst (2000) en Sterven als een polemist (2001). In 2007 verscheen Een misverstand om in te geloven. De poezie van M. Vasalis en in 2011 Menno ter Braak (1902-1940). Leben und Werk eines Querdenkers. In maart 2015 verscheen De schepping van een aards paradijs: Piet Mondriaan 1919-1933.

Foto: Koos Breukel