Jonathan Swift

Jonathan Swift (1667-1745) was deken van St. Patrick’s Catherdral in Dublin, Ierland. Hij werd bekend als dichter, satiricus en pamflettist. Verreweg zijn bekendste werk is de indringende satire Gulliver’s Travels dat, evenals bijvoorbeeld Robinson Crusoe van Daniel Defoe, onmiskenbaar van invloed is geweest op het denken en schrijven van vele generaties.