Jaap Goedegebuure

Jaap Goedegebuure (1947) vervulde na zijn studie Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap leeropdrachten aan de universiteiten van Tilburg, West-Berlijn, Nijmegen en Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. In 2015 bezorgde hij met Oek de Jong De brieven van Frans Kellendonk en met Rick Honings een uitgebreide editie van Kellendonks Verzameld werk.

Foto: Koos Breukel