Henk van der Waal

Henk van der Waal (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Sorbonne in Parijs. In 1996 ontving hij de C. Buddingh’-prijs voor zijn debuutbundel De windsels van de sfinx. Zijn bundel De aantochtster (2003) werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Henk van der Waal vertaalde ook werk van Kristeva, Blanchot, Lyotard en Auster.

‘In zijn hechte compositie en maniakalessie voor één thema sleept hij je mee en houdt hij je geboeid en je voelt je toeschouwer van een wonderlijk magisch ritueel, dat je wellicht niet geheel begrijpt, maar dat je raakt door de intensiteit waarmee het wordt uitgevoerd. De magie werkt.’ NRC Handelsblad

poëzie:
De windsels van de sfinx (1995)
Schuldsanering (2000)
De aantochtster (2003)
Vreemdgang (2007)
Zelf worden (2010)
In de ogen van de god (2014)
Door alle honderd harten wit te kalken (2018)

essays:

De kunst van het dichten (29)

Denken op de plaats st (2012)
Mystiek voor goddelozen (2016)

Foto: Koos Breukel