Bas von Benda-Beckmann

Bas von Benda-Beckmann (1976) is historicus en schreef eerder over Duitse historische debatten over de geallieerde bombardementen en de Velser
Affaire. De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis stond in 2014 op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs.

Foto: Lionne Hietberg