Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan (1949) begon zijn carrière aan de Erasmus Universiteit. In 1991 werd hij voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO -NCW, en in 2006 (na een periode van tien jaar als bestuurder bij ING ) voorzitter van de Sociaal-Economische Raad op unanieme voordracht van de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers.