Wilhelm Meisters leerjaren

Johann Wolfgang Goethe

In Wilhelm Meisters leerjaren staan de
groei en zelfreflectie centraal van
Wilhelm, de zoon van een burgerlijk
zakenman. Hij kiest niet voor het
zakenleven, maar meent zijn leven
inhoud te kunnen geven door zich
aan het theater te wijden.

Goethes Wilhelm Meisters leerjaren
was de tweede roman van Goethe,
en hij heeft er tien jaar lang aan gewerkt.
Het boek wordt geroemd om
zijn rijkdom aan idee├źn over filosofie,
cultuur, opvoeding, literatuur en
politiek. Het is van grote invloed
geweest op de Europese literatuur;
de Duitse dichter en filosoof
Friedrich Schlegel noemde het zelfs
even belangrijk voor de tijdgeest als
de Franse Revolutie.