We haten elkaar meer dan de Joden

Tweedracht in de Palestijnse maatschappij

Els van Diggele

Dit boek gaat over verdeeldheid tussen Palestijnen onderling en niet over Israël en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het handelt over een vraag die doorgaans niet gesteld wordt: waarom zijn Palestijnen soms banger voor elkaar dan voor de Israëliërs?

De broederstrijd, een constante in de Palestijnse geschiedenis, blijft verborgen achter de schermen van de wereldpolitiek, terwijl de gewone Palestijn er dagelijks schade van ondervindt. Rechtvaardigt de inmiddels vijftig jaar durende bezetting het negeren van dit drama?
Tien jaar na de burgeroorlog tussen Hamas en Fatah lijkt een Palestijnse onafhankelijke staat een gepasseerd station en stevenen de Palestijnen af op hun eigen tweestatenoplossing. Is dat het lot van een volk dat zich kan verheugen in een obsessieve media-aandacht en in de hoogste ngo-dichtheid ter wereld?
Els van Diggele bezoekt dissidenten en andere goed geïnformeerde onafhankelijke Palestijnen: mensen met lef, die vrijuit spreken. Ze woonde in Ramallah en maakt ons met beurtelings humor en ernst deelgenoot van haar speurtocht in de Palestijnse gebieden, waar niets is wat het lijkt.

Quotes:
‘Ontluisterende schets van Palestijnse broederstrijd’ de Volkskrant ★★★★★

‘Zelden heeft een buitenstaander de diepe onderlinge verdeeldheid van de Palestijnen zo onbarmhartig blootgelegd. Een onthutsend boek.’ NRC ★★★★

‘Wie echt wil weten waardoor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen maar niet verder komt, kan niet om dit boek heen. Onthullend en bijzonder actueel.’ Nederlands Dagblad

‘Weinig mensen weten meer van de breuklijnen in Israël en Palestina dan de Nederlandse historica en journaliste Els van Diggele.’ Dagblad van het Noorden