Verzamelde gedichten

Ida Gerhardt

Ida Gerhardt wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse dichteressen. De lijst met prijzen die Ida Gerhardt (1905-1907) voor haar gedichten heeft gekregen bewijst haar unieke statuur: De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Herman Gorterprijs (driemaal), de Culturele Prijs van de Gemeente Arnhem, de Marianne Philipsprijs, de Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Literaire Prijs van de Provincie Gelderland en de P.C. Hooftprijs.

‘Niemand anders dan deze Hollandse dichteres bij uitstek […] zou het verdienen onze Nobelprijskandidaat te zijn.’ Hans Warren
‘Een van de meest vooraanstaande dichters van de vorige eeuw.’ Frits Bolkestein