Varia

Lezingen, essays, artikelen, gedichten, toneel

James Joyce

Behalve zijn grote romans schreef James Joyce (1882-1941) ook kleinere werken, die zeker niet minder de moeite waard zijn. Hij debuteerde in 1907 als dichter en ging daar later vrolijk mee door, hij schreef boekbesprekingen, schotschriften tegen de goegemeente, gaf lezingen over de onwaarschijnlijk onrechtvaardige Ierse geschiedenis, schreef een toneelstuk en verzamelde takken.
Zijn Italiaanse lezingen en stukken voor de krant wilde hij bundelen en als boek (in het Engels) uitgeven. Dat is er nooit van gekomen, maar nu zijn ze hier verzameld. Een daad van gerechtigheid. Varia is opnieuw een vertaalprestatie van Bindervoet & Henkes, die werkelijk alles kunnen.

Varia bevat: jeugdige opstellen (1900); boekbesprekingen (1902-1903); ‘The Holy Office’ (1904); Chamber Music (1907); de Italiaanse lezingen en krantenartikelen (1907-1912); ‘Gas from a Burner’ (1912); Exiles (1914); Pomes Penyeach (1927); Fluviana (1929) en ‘Ecce Puer’ (1932).

Quotes:
‘Ook in deze bundel […] zijn de vertaalvondsten prachtig. Bovendien blijken zelfs de onontbeerlijke “Nawoorden en aantekeningen” - ze beslaan liefst 125 pagina's - een feest om te lezen. Op een of andere wijze weten Bindervoet en Henkes eruditie te paren aan lichtvoetigheid, waardoor hun commentaar werkelijk iets toevoegt. […] De brieven komen uit de rijke verzameling die Joyce heeft nagelaten en die tot nog toe nauwelijks in het Nederlands is vertaald. Nu maar hopen dat het duo de smaak te pakken heeft gekregen.’ de Volkskrant - Elma Drayer ★★★★

‘Bij al die stukken valt op hoe helder Joyce schrijft, hoe duidelijk hij verwoordt wat hij wil zeggen, zonder omhaal, zonder krullen en versiering, zonder gewichtigdoenerij, en hoe leesbaar zijn proza daarom nog steeds is. Ook valt op hoe zelfverzekerd hij meteen al is als het gaat om wat hij wil en hoe hij de taak van de schrijver ziet. [...] een mooie, levendige verzameling teksten.’ NRC - Rob van Essen ★★★★

‘Daarom is dit boek Varia van Joyce zo aangenaam: we lezen literatuur, we nemen experimenten tot ons, we kunnen ons er relaxed mee vermaken zonder dat we ons nu bepaald in een pageturner hebben gestort, iets ordinairs, een 'boek dat je niet kunt wegleggen', nee, hier hebben we Joyce in stukjes geknipt, telkens een nieuw stukje experiment.’ Het Parool - Arie Storm