Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan…

Louis Couperus

Een groot geheim verbindt de families
Takma en Steyn de Weert. Lang geleden,
toen zij nog in Indië woonden, is er een
mysterieuze moord gepleegd, waar niemand
over wil praten. Met zijn dagelijkse
bezoeken aan de moeder van Ottilie bezegelt
de stokoude heer Takma hun stilzwijgen.
Ze hopen hun geheim in het graf mee
te nemen, maar als de zoon van Ottilie wil
trouwen kan het niet langer verborgen
blijven. Dan pas wordt duidelijk hoezeer
de vreselijke gebeurtenis uit het verleden
nog altijd mensen met elkaar verbindt en
dat de dingen van vroeger nog niet voorbij
zijn gegaan.