Saga’s van de westfjorden en omstreken

Anoniem & Diversen

IJsland kent een bijzonder rijke traditie van saga’s. De bekroonde vertaler
Marcel Otten selecteerde uit dit enorme corpus drie fascinerende saga’s
en vertaalde ze uit het Oudijslands in sprankelend Nederlands.
De saga van Gisli, De saga van de Grindbankbewoners en De saga van de
mensen uit het Zalmrivierdal
zijn verhalen over eer en bloedwraak, noodlot,
trouw en heldenmoed. De saga’s nemen de lezer mee in een avontuurlijke
wereld van sterke, onafhankelijke vrouwen en taaie, onverschrokken mannen.
Ze geven een prachtig beeld van de fascinerende sociale verhoudingen
in het pas bevolkte middeleeuwse IJsland.