Passie, intriges en politiek

Spraakmakende keizerinnen in Byzantium

Hein L. van Dolen

Gedurende ruim elf eeuwen hebben in het Byzantijnse
rijk niet minder dan negenennegentig keizerinnen op
de troon gezeten. Sommigen van hen drukten hun
stempel op de geschiedenis, anderen zijn vergeten.
Velen bleven op de achtergrond en blonken slechts uit
door vroomheid en goede werken, maar er waren ook
vrouwen bij die voor sensatie zorgden.
Elk meisje kon in Constantinopel keizerin worden.
Schoonheid telde meer dan afkomst, en zo kon het
gebeuren dat minstens twee keizerinnen een leven als
prostituee achter de rug hadden. Een tijd lang was het
gebruik dat de keizerin-moeder een echtgenote voor
haar zoon uitkoos na een schoonheidswedstrijd of
bruidsshow. Weer andere vrouwen werden om dynastieke
redenen als bruid naar het hof gehaald.
Hein van Dolen heeft de levens beschreven van een
tiental keizerinnen van zeer diverse pluimage. Het zijn
spannende, aangrijpende, grappige en opwindende
biografieën van vorstinnen wier invloed op tijdgenoten
en nageslacht groot is geweest.

Quotes:
‘Iedere keizerin wordt op boeiende wijze in een apart hoofdstuk besproken. Daarbij krijgt de lezer niet alleen een bijzonder leuke biografie te lezen, maar doet tegelijkertijd kennis op over het reilen en zeilen van de Byzantijnse wereld.’Historiek