Nummers die een ziel hebben

Persoonlijke ervaringen in Kamp Amersfoort, een concentratiekamp in Nederland

E.P. Wellenstein

Verzetsstrijder Mom Wellenstein was tweeëntwintig jaar oud toen hij, in maart 1942, werd geïnterneerd in Kamp Amersfoort, een ‘gemeen kamp’ van de nazi’s. Een half jaar verbleef hij daar, en werd toen vrijgelaten.

Meteen daarna begon hij alles wat hij had meegemaakt op te schrijven. Tijdens de oorlog nog voltooide hij zijn manuscript, dat in de illegaliteit ging circuleren. Een exemplaar ervan is recentelijk teruggevonden. De tekst is zo indringend – helder, beschouwend, filosofisch, soms met ingehouden woede – dat hij nu, bijna zonder wijzigingen, integraal wordt uitgegeven. Wellenstein heeft oog voor detail, waardoor het dagelijkse kampleven pijnlijk duidelijk voorstelbaar wordt.

Het manuscript is gevonden door Maurits Nibbering, voormalig directeur van Kamp Amersfoort, en werd door hem geredigeerd, samen met Edmond Wellenstein en Karel Kreuning.