Mohammed en het ontstaan van de islam

Marcel Hulspas

‘Een niet gelovige, brutale biografie, al zeg ik het helemaal zelf.’ Marcel Hulspas

Wetenschapsjournalist Marcel Hulspas schetst een genuanceerd
en realistisch beeld van Mohammed. Dit boek biedt een nieuwe,
unieke visie op de profeet. Een visie die hopelijk bijdraagt aan een
verdieping en verbreding van het debat over Mohammed en de
oorsprong van de islam.

‘Het moet gezegd dat Hulspas zich opmerkelijk goed staande
weet te houden op dit verraderlijke terrein. […] vergeleken met
wat er hier tot nu toe verkrijgbaar was, is zijn boek een gigantische
stap vooruit.’ Historisch Nieuwsblad

‘Hulspas’ boek is in menig opzicht een respectabel werkstuk.
[…] zijn boek is een verademing in de recente vloedgolf van veel
minder onderbouwde anti-islamitische schotschriften.’
NRC Handelsblad

Quotes:
‘Een verademing in de recente vloedgolf van veel minder onderbouwde anti-islamitische schotschriften – en van al te letterlijke lezingen van de bronnen in religieuze kring.’ NRC Handelsblad - Dirk Vlasblom