Lesbia

Verzen van liefde en spot

Catullus

Catullus studeerde in Rome en werd daar verliefd op een
tien jaar oudere, getrouwde vrouw. In verzen vol passie
en wanhoop verafgoodde en verguisde hij zijn femme
fatale, die hij Lesbia of ‘mannenverslindster’ noemde.

Zijn liefdesverzen zijn beroemd, zijn spotgedichten
berucht. De helft van zijn lyriek bestaat uit brutale
polemieken. Liefdesrivalen en politieke tegenstanders
als Caesar worden bestookt met scabreuze scheldwoorden.
Zijn schuttingtaal maakte Catullus tot een
voorloper van onze stand-upcomedians.

Catullus haatte en had hartstochtelijk lief. Hij schreef
voor lezers die hij wilde verrukken en schokken. Meestervertaler
Paul Claes bereikt hetzelfde. Ter vergelijking
staat naast Catullus’ verzen in het Latijn zijn kraaknieuwe
vertaling.