Ilias

Wrok in Troje

Homeros

De Ilias beschrijft een episode uit het laatste jaar van het beleg van Troje. De Griekse troepen staan er niet goed voor: Achilles, hun grootste held, heeft zich na een twist met Agamemnon teruggetrokken uit de strijd. Wanneer zijn dierbare vriend Patroklos omkomt, sluit hij zich weer aan bij het leger, neemt hij wraak voor de dood van zijn strijdmakker en geeft hij uiteindelijk ook Hektors lijk terug aan zijn vader Priamos. Op de achtergrond van al dit strijdgewoel zijn er natuurlijk de goden, die hun machtsspel op de Olympos maar al te graag verbeeld zien door stervelingen die in Troje gevechten op leven en dood leveren. Een epos vol oorlog en heldenmoed, eerzucht en wraak, vriendschap en liefde.
De wrok van Achilles, het afscheid van Hektor en Andromache, de dood van Patroklos, het gesprek tussen Priamos en Achilles: de prachtige, metrische vertaling van Patrick Lateur wekt deze beroemde passages weergaloos tot leven.

Quotes:
'Wie deze meeslepende Ilias ter hand neemt, blijft doorlezen. *****' Volkskrant

'De nieuwe Ilias van Patrick Lateur is er één die haar magistrale origineel waardig is, en dat is een prestatie. De toon is objectief en doorzichtig, en zelden of nooit hoor je de vertaler aan hetwerk. De tekst zuigt je zijn universum binnen. Lateurs woordkeus, maar ook zijn keuze van metrum, is subliem.' NRC Handelsblad

'Sublieme nieuwe vertaling... Het huzarenstukje van vertaler Patrick Lateur houdt de Ilias vast nog generaties lang springlevend... Hoed af voor deze prestatie. ****' De Standaard

'Lateurs verdienste is dat hij de boel krachtig heeft afgestoft. Hij is dicht bij de oorspronkelijke tekst gebleven, maar heeft het toch gepresteerd er prima leesbaar Nederlands van te maken. Na meer dan 2500 jaar is de 'Ilias' daarmee weer als nieuw.' Noordhollands Dagblad

'Dat de Europese literatuur en kunst met zo'n indrukwekkende verzentsunami begint, zelfs het perfecte eind- en hoogtepunt van een oudere orale traditie, is een tot nederigheid stemmende gedachte om te koesteren.'De Morgen

'Dankbaar ben ik om de pas verschenen nieuwe vertaling van de van Homerus... Wie passages uit de Ilias heeft gelezen vergeet ze nooit meer.' Oscar van den Boogaard

'Een goede raad: wanneer u weer eens - druk, druk, druk - snel de laatst verschenen bestseller aan het lezen bent, kom tot rust door het lezen van deze eeuwenoude, onsterfelijke poëzie.' Friesch Dagblad

'Na drie jaar hard labeur heeft Patrick Lateur de bijna 16.000 verzen van Ilias in 21.000 verzen sprankelend Nederlands omgezet. In een ongemeen soepele spreektaal heeft Lateur voor het eerst in de Nederlandstalige vertaalgeschiedenis de Ilias in vijfvoetige jamben vertaald.'Knack

'Ook al weet je hoe het heldendicht afloopt, de poëtische en vertellende kracht van Homeros – waar deze magistrale vertaling ten volle recht aan doet – maakt dat je die turf van meer dan achthonderd bladzijden met genoegen uitleest. Het blijft tot het eind bloedstollend en ontroerend.' Tertio

'Met een stalen gezicht serveert Lateur zijn nieuwe vertaling in verzen. Die koppige keuze maakte hij echter niet om het de lezer moeilijk te maken, maar om zijn voorgangers te laten zien hoe het wél moet. En dat is hem gelukt. Wat een tempo!... Lateurs Ilias is de de gemakkelijkst verteerbare van de twaalf vertalingen die tot dusver in het Nederlands verschenen. En dat is geen teken van hedendaagse gemakzucht, maar van gevoel voor authenticiteit.' Leeswolf