Hoe word ik gelukkig?

Een zelfhulpboek

Guus Kuijer

De beroemde schrijver Guus Kuijer wijst ons in dit ronduit optimistische boek de weg naar een zinvol bestaan. Hij schuwt idealisme noch humor, en zo ontstaat een vrolijk boek. Een zelfhulpboek dat ook echt helpt.

‘Met dit humoristiscbe, ernstige, eigenzinnige, kritische en optimistische boek, in een fraaie aforistische stijl geschreven, mogen we ons gelukkig prijzen. Het spoort ons op een zinvolle manier aan om ons verlangen naar geluk met nieuw elan gestalte te geven.’ Intermediair

‘Kuijer schreef nu een ronduit schitterend en zeer leesbaar essay over de zoektocht naar zin en geluk.’ Nieuwsblad België<
‘Jeugdheld […] Kuijer neemt je mee met zinnen als “Geluk is gevaarlijk, want je kunt er ongelukkig van worden.” Of: “Menselijk geluk bestaat uit het betekenis hebben voor anderen.” En ga zo maar door. Heel mooi.’ Flow
‘Een fraaie, geestige, prikkelende, speelse, wijze, hier en daar poëtische besschouwing […]. Buitengewoon helder geschreven.’ Management & Consulting