Historiën

Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht

Herodotus

Herodotus (ca. 484-424 v.Chr.) schreef het oudste bewaard gebleven prozawerk van Europa. Zijn uitgangspunt was oorlog. De slagen bij Marathon, Thermopylai en Salamis en Plataiai waren in Herodotus’ tijd al bekend als de grote confrontaties tussen de wereldmacht van de Perzen en de coalitie van Griekse stadsstaten. Maar Herodotus’ belangstelling gaat veel verder. Hij grijpt in zijn historia, zijn onderzoek, ver terug in de mythologie en de geschiedenis om de oorsprong van het conflict tussen oost en west te verklaren, en is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de cultuur van de volkeren van de mediterrane wereld, die hij langdurig heeft bereisd.
De climax is de beschrijving in de boeken zeven tot negen van Xerxes’ mislukte invasie van Griekenland. De Griekse staten zijn hun verdeeldheid te boven gekomen en behalen ondanks hun numerieke zwakheid een schitterende overwinning op de Perzische invasiemacht.
Herodotus is een briljant verteller, die in zijn verhaal korte novellen van superieur gehalte en vele illustratieve anekdoten invlecht. Geen wonder dat hij in het onderwijs en daarbuiten talloze lezers steeds weer heeft geboeid.

Quotes:
‘Aan de lezer zij gezegd: vorm uw eigen oordeel over Herodotos met dit prachtige werk van vertaler Wolther Kassies en inleider en annotator Michel Buijs. U zult er van genieten. Een boek om niet te missen!’ Amphora

Wolther Kassies ontving de OIKOS Publieksprijs 2019 voor deze vertaling

‘Herodotus laat zich kennen als breed geïnteresseerd, bereisd en geïnformeerd. Gezien de tijd waarin hij leefde – van vliegtuig, telefoon of internet had natuurlijk nog niemand gehoord – mag dat indrukwekkend heten. Dat hij uit die grote hoeveelheid informatie ook nog een goed geschreven verhaal weet te destilleren, al evenzeer. Inderdaad, een klassieker.’ Katholiek Nieuwsblad - Peter Doorakkers

‘Herodotus is nog steeds een van de leukste geschiedenisleraren die je kunt krijgen. […] voortreffelijk leesbare vertaling […] + onderhoudende vertellingen + mooi vertaald en ingeleid + verhelderende noten’ Nederlands Dagblad - Rien van den Berg

‘Als je de fris vertaalde, van landkaarten, uitleg en noten voorziene Historiën van Herodotus leest, hoor je een Griek van 2500 jaar geleden.’ De Limburger - Koen Eykhout

‘Herodotus geeft een enorm veelzijdige toegang tot de antieke wereld’, aldus vertaler Wolther Kassies in een interview op de website van Historisch Nieuwsblad

‘Behalve over de grote veldslagen van de Perzische Oorlog en de diplomatieke manoeuvres hieromheen, biedt zijn werk zodoende ook een schat aan andere verhalen, zoals over de zanger Arion of de jeugd van de Perzische koning Cyrus. Herodotus lezen blijft daarom een feest, ook in deze nieuwe vertaling van Wolther Kassies.’ Geschiedenis Magazine