Het nieuwe vogels kijken

Tweehonderd en meer zeldzame vogelsoorten in de Lage Landen

Kester Freriks

Vogels zijn overal, in Nederland en daarbuiten. In 2009 publiceerde vogelkenner Kester Freriks zijn poëtische portretten van driehonderd Nederlandse vogelsoorten. In dit boek voegt hij daar ruim tweehonderd soorten aan toe: exotische dwaalgasten uit verre streken en landen overzee.

Er zijn in ons land veel meer vogels dan we denken. Sommige daarvan zijn niet algemeen bekend, maar des te opwindender. Zij bereiken ons land via routes die tot de verbeelding spreken: over oceanen en bergen, vanuit het hoogste noorden en het diepste zuiden. Met de hedendaagse technieken is het wonder van de vogeltrek steeds beter te traceren. Over het nieuwe vogels kijken gaat dit boek, een gids voor moderne vogelaars, twitchers en andere belangstellenden. Opnieuw kan de lezer genieten van de fraaie illustraties uit de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Quotes:
‘Meer dan 200 soorten waar twitchers hun vingers bij aflikken [...] Kernachtig en mooi beschreven.’ NRC Handelsblad – Wim Köhler ****

‘Pareltje op de plank vol vogelboeken […] Wat opvalt zijn de prachtige illustraties, afkomstig uit de Iconographia Zoologica, uit de collectie van de Artis Bibliotheek.’ Trouw – Joop Bouma en Jeroen den Blijker

'De verhalen zijn net zo mooi als de plaatjes.' Nederlands Dagblad - Hilbrand Rozema