Het leven van Agricola

De Romeinen in Brittannië

Tacitus

Hij was actief in Brittannië, waar hij Romes macht wist
te consolideren en sterk uit te breiden. Zijn expedities
voerden hem tot in onbekende contreien als Ierland en
Schotland. Gnaeus Julius Agricola (40-93), succesvol
Romeins generaal en gouverneur, jarenlang vertrouweling
van de Romeinse keizers Vespasianus en Domitianus.
En schoonvader van de grote geschiedschrijver
Cornelius Tacitus.

In een van zijn vroegste teksten beschrijft Tacitus (ca.
56-117) het leven en werk van Agricola. Vol trots over
diens prestaties. En vooral: vol bitterheid over wat zijn
schoonvader is aangedaan. Want Domitianus misgunde
Agricola ten slotte de eer van zijn werk en haalde hem
terug naar Rome, waar hij geen rol van betekenis meer
speelde. Een onrecht dat Tacitus deels wil goedmaken
met zijn indringende biografie. Geschreven voor de eeuwigheid,
maar tegelijk zijn meest persoonlijke boek.
Het toont de diepste drijfveren van zijn schrijverschap.