Handboek bouwkunde

Vitruvius

Vitruvius hielp Caesar door belegeringswerktuigen voor hem te ontwerpen,
en keizer Augustus door diens aquaducten te restaureren.
De invloed van dit boek is eeuwenlang groot geweest. Da Vinci,
Michelangelo, Rafaël, Dürer: allemaal lazen ze het Handboek bouwkunde.

Bouwmeester Vitruvius was de eerste die een boek schreef over
architectuur. Het is ook het enige bewaard gebleven boek op dat gebied
uit de oudheid. Alle soorten bouwwerken komen aan de orde:
tempels, verdedigingswerken, theaters, baden, havens, uurwerken,
machines (van hijskranen via waterorgels tot katapulten) en nog
veel meer. En tussendoor weidt Vitruvius uit over bouwmaterialen,
watervoorziening, natuurfilosofie, akoestiek, sterren, kleuren, klimatologie
– zelfs over plagiaat geeft hij zijn mening.

Het Handboek bouwkunde is een must read voor
iedereen die geïnteresseerd is in bouwkunde, archeologie of de oudheid in het algemeen.