Eerste ontmoetingen; verering van de vooruitgang

David Olusoga

Oscar Wilde zei ooit: ‘Het leven imiteert de kunst veel meer dan
dat de kunst het leven imiteert.’ Had hij gelijk? De van oorsprong
Nigeriaanse historicus David Olusoga reist de wereld rond om
de geschiedenissen die volken met elkaar verbinden aan elkaar te
knopen. We lezen wat er met de kunst gebeurde tijdens het tijdperk
van de ontdekkingsreizen, toen beschavingen elkaar voor het eerst
ontmoetten. Natuurlijk was dat een periode van veroveringen en
vernietiging, maar het was ook een tijd van wederzijdse nieuwsgierigheid,
wereldhandel en de uitruil van ideeën.
Met de industriële revolutie in de negentiende eeuw veranderde de
kijk van de kunstenaar op de wereld: de nieuwe fabrieken, de urbanisatie
en de onderwerping door Europa van andere volken lieten hun
sporen na in de kunst.