Een zomer met Montaigne

Antoine Compagnon

‘Een tijdlang heb ik mij afgevraagd of ik de zeer oneerbiedige
conclusie uit De essays wel citeren zou, omdat
ik bang was delicate oortjes af te schrikken: “Toen de
grote Aesopus zijn meester eens onder het wandelen
door zag pissen, riep hij uit: ‘Wat, moeten wij zo
meteen ook nog onder het rennen kakken?’ Laten we
zuinig omgaan met onze tijd; dan nog blijven er veel
ledige, slecht benutte uurtjes over.” Een hele levensfilosofie
is aldus samengevat in een paar treffende
woorden. De mannen van de renaissance zeiden
frank en vrij wat ze dachten. Het laatste hoofdstuk
van De essays, ‘Over de ervaring’, geeft Montaignes
ultieme wijsheid weer, die vaak wordt geassocieerd
met het epicurisme. Laten we de tijd nemen om te
leven, laten we de natuur volgen, laten we genieten
van het moment en ons niet haasten.’

Dit zijn de woorden van Antoine Compagnon. In
veertig korte hoofdstukken nodigt hij ons uit om een
zomerse en stimulerende Montaigne te ontdekken.
Hij laat tegelijkertijd de historische diepgang en het
actuele belang zien van De essays.