Echo’s van Indië

De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen

Kester Freriks

Batavia, 17 augustus 1945, ’s morgens tien uur. In de tuin
van zijn huis spreekt Soekarno de Proklamasi uit, de onafhankelijkheidsverklaring
van de Republik Indonesia. Vanaf dat moment komt er een eind aan het koloniale rijk van
Insulinde. Aan een bamboestok wappert nu de rood-witte
Indonesische vlag.
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Indonesië zich losmaakte
van Nederland. De Proklamasi heeft het leven van
vele tienduizenden mensen voorgoed veranderd.
Kester Freriks ging op zoek naar de verborgen verhalen
van betrokkenen en ooggetuigen – ooggetuigen van verwarrende
en angstige tijden.
We lezen verhalen en herinneringen van Nederlandse kolonialen
en Indische Nederlanders, Molukse knil-militairen
en kinderen van de derde en vierde generatie. Ook de vrijheidsstrijders
van toen, de pemoeda’s, worden (voor het
eerst) aan het woord gelaten.
In Echo’s van Indië ontmoeten geschiedenis en persoonlijk
levenslot elkaar. De datum en de gevolgen van de Proklamasi
kwamen niet eerder zo uitvoerig in beeld. De Proklamasi
liet diepe sporen na voor de miljoenen die verbonden
zijn met de voormalige kolonie. Soekarno’s woorden resoneren
tot op de dag van vandaag.

Quotes:
Echo’s van Indië mag als evocatie van onze band met dat land in de tropen, als sfeertekening en door de stem die hij geeft aan al die indringende verhalen zeer geslaagd heten.’ NRC Handelsblad - Peter van Zonneveld (••••)
‘Een rijk geschakeerde geschiedenis, waarin Freriks vele stemmen laat horen.’ Vrij Nederland - Thijs Broer
‘Freriks toont zich uiterst betrokken.’ FD - Jaap Goedegebuure
'De compositie van het boek is fraai en in een schijnbaar moeiteloze balans. De verhalen en herinneringen zijn op prettige wijze met elkaar verbonden. Het is verfrissend om in een groots verhaal deze geschiedenis van zoveel verschillende kanten belicht te krijgen.' East! Magazine