De saga van Egil, de zoon van Kale Grim

Snorri Sturluson

Egil heeft iets trol-achtigs. Hij is een moordenaar, dronkenlap,
vrek, dichter, zwerver, boer, jurist en runenmeester.
Hij is genadeloos en wraakzuchtig, maar ook trouw
en gevoelig. Egil is ondanks zijn vele gebreken representatief
voor de echte Scandinavische geest – het is een van
de intrigerendste personages uit de middeleeuwse literatuur.

De saga van Egil, de zoon van Kale Grim (geschreven rond
1230) biedt een panoramische kijk op de wereld van de
Vikingen vanaf het midden van de negende eeuw tot het
eind van de tiende. We komen in Engeland, Rusland, Lapland,
Friesland, Noorwegen, Denemarken en IJsland. Het
verhaal wordt gedomineerd door de demonische verschijning
van de held Egil – en de invloed van de god met de
vele gezichten, Odin.
De saga van Egil behoort tot de zogenaamde ‘Grote
Vijf’, de vijf mooiste saga’s die de Oudnoorse taal heeft
voortgebracht.